Omalovánky

Křesťanské omalovánky

Křesťanské obrázky k vytisknutí

Omalovánka ze Starého zákona z Knihy Matouš

Biblické, křesťanské omalovánky s biblickými příběhy ze Starého i Nového zákona jsou určeny nejen pro děti křesťanů a Židů. Obrázky si můžou vybarvit samozřejmě i děti ateistů, které mohou biblické příběhy brát pouze jako pohádku, resp. pověst. Uvedené omalovánky k vytištění zobrazují výjevy z následujících svatých knih a jejich pasáží: První kniha Mojžíšova - Genesis (3:1-15, 4:1-13, 12:10-20, 28:12-22, 35:1-5), Skutky apoštolů (20:7-12), Evangelium podle Marka (7:31-37, Marek 4:35-41), Evangelium podle Lukáše (7:11-17), Druhá kniha Mojžíšova - Exodus (3:1-12, 4:10-17, 12:5-14, 14:21-31, 17:1-7, 14:22-33), Evangelia podle Matouše (14:22-33) a Čtvrté knihy Mojžíšovi - Numeri (14:22-33). Dále zde naleznete obrázky k vybarvení některých předmětů a osob spojených s křesťanstvím jako je Anděl, Bible nebo Ježíš Kristus. (zdroj: Omalovánky k vytištění - Omalovanky.name)

Omalovánka nejen pro křesťany

Obrázky s biblickými motivy z Bible - Nového zákona a Starého zákona k vytištění

Biblické omalovánky s příběhy z Bible ze Starého i Nového zákona jsou určeny nejen pro malé děti křesťanů či Židů. Bez obav si je mohou stáhnout a vybarvit samozřejmě i děti ateistů, které mohou biblické příběhy chápat pouze jako pohádku, resp. pověst. Uvedené biblické omalovánky k vytisknutí zobrazují motivy z následujících svatých knih a jejich pasáží: Skutky apoštolů (20:7-12), První kniha Mojžíšova - Genesis (3:1-15, 4:1-13, 12:10-20, 28:12-22, 35:1-5), Druhá Mojžíšova kniha - Exodus (3:1-12, 4:10-17, 12:5-14, 14:21-31, 17:1-7, 14:22-33), Evangelium podle Marka (7:31-37, Marek 4:35-41), Evangelium podle Lukáše (7:11-17), Evangelia podle Matouše (14:22-33) a Čtvrté knihy Mojžíšovi - Numeri (14:22-33). Také zde naleznete obrázky k vybarvení některých předmětů a osob spojených s křesťanstvím jako je Bible, Kříž, Anděl nebo Ježíš Kristus. (zdroj: Omalovánky k vytisknutí - Luksoft.cz)

Klíčová slova: Nahum, online, obrázek, Zacharjáš, Sofonjáš, pro děti, Exodus, Ozeáš, Abakuk, Leviticus, Deuteronomium, Bible a křesťanství, Jonáš, náboženství, Malachiáš, obrázky, judaismus, Ezechiel, k tisku, k vybarvení, Abdijáš, Numeri, ke stažení, k vytištění, Genesis, Jeremjáš, Izajáš, Ageus, Daniel, Micheáš, Ámos, zdarma, k vytisknutí, židé, Báruch, Jóel, Ráj.

Mojžíš v křesťanské omalovánce

Bible je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se nazývá také Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo. Přezdívá se jí také Kniha knih. Bible se skládá ze dvou částí, které se označují jako Starý a Nový zákon. Bible je nejvíce překládanou a vydávanou knihou, první Gutenbergovo vydání z roku 1452 je první tištěnou knihou na Západě. První český překlad celé bible vznikl kolem roku 1360. (zdroj: Wikipedie)

Published on  June 1st, 2022